English | home | home | email
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 88767
 بازدید امروز : 18
 کل بازدید : 806755
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0.29
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
اوقات شرعی
صفحه اصلي > اخبار 
اخبار > منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي (از اسفند 1397 تا پایان شهریور 1398)
 


  چاپ        ارسال به دوست

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي (از اسفند 1397 تا پایان شهریور 1398)

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي (از اسفند 1397 تا پایان شهریور 1398)

به نام خدا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي (از اسفند 1397  تا پایان شهریور 1398)  

*با توجه به بازنگری برنامه آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی و یکسان سازی محتوای اصلی ضروری برنامه درسی ملی پزشکی عمومی در همه دانشگاه ها، منابع مرجع آزمون های جامع دوره برای همه ورودی های مهر 96 و ببعد یکسان خواهد بود .

** پیشنهاد تغییر پیکربندی (Blueprint)  و تعداد سوالات درس های مرحله علوم پایه پزشکی در  آزمون جامع علوم پایه پزشکی در انطباق با برنامه درسی ملی در حال بررسی است   و نتایج پس از تایید " کمیته تعیین منابع آزمون های جامع دوره پزشکی " به آگاهی داوطلبان گرامی خواهد رسید.

 

نام درس

منابع معرفي شده

 

آناتومي

1) Clinical Anatomy By Region, R.S. Snell 9th Edition, 2012

2) Clinical Anatomy By System, R.S. Snell (براي مطالعه بيشتر)  

3-Gray’s for student (آخرين چاپ) (براي مطالعه بيشتر)

 

بافت شناسي

بافت شناسي پايه جان كوئيرا،  ويراست دوازدهم، 2010

 

جنين شناسي

Langman’s medical Embryology , sadler     ( آخرين چاپ )

 

فيزيولوژي

Text book of medical physiology , A.Guyton & E.Hall, (W.B.sanders), 2011

به استثناي فصل هاي: 3، 13، 22، 23، 31، 34، 35، 42، 43، 44، 66، 67، 68، 69، 71، 72، 73، 82، 83، 84

 

بيوشيمي

Textbook of Biochemistry- with clinical corelations, Devlin, 7th Edition, 2011

شامل مباحث مندرج در جدول زير:

عنوان موضوع*

Textbook of Biochemistry- with clinical corelations, Devlin

Eukaryotic Cell Structure

DNA and RNA: Composition and Structure

Protein 1: Composition and Structure

DNA Replication, Recombination and Repair

RNA : Transcription and RNA Processing

Protein Synthesis: Translation and ……….

Recombinant DNA and Biotechnology

Regulation of Gene Expression

Protein 2: Structure-Function Relationship

Enzymes: Classification, Kinetics and Control

Biological Membrane: Structure, Receptors and Solute Transport

Bioenergetics, Mitochondria and Oxidative Metabolism

Carbohydrate Metabolism 1: Major Metabolic Pathways and Their Control

Carbohydrate Metabolism 2: Special  Pathways and Glycoconjugates

Lipid Metabolism 1: Synthesis, Storage and Utilization of Fatty Acids and Triglycerols

Lipid Metabolism 1: Pathways of Metabolism of Special Lipids

Amino Acids and Heme Metabolism

Purine and Pyrimidine Nucleotide Metabolism

Metabolic Interrelationship

Biochemistry of Hormones

Digestion and Absorption of Basic Nutritional Constituents

Vitamins and Minerals: Requirements and Function

 

تغذيه

Nutrition & Diet therapy, Linda Kelly DeBruyne et al,  9th edition, 2016

شامل بخش ها و صفحات مورد اشاره در جدول زير:

Sections  Subject  Pages

Sections  Subject  Pages

Sections  Subject  Pages

1 Overview of Nutrition and Health 1

4.3 Roles of Body Proteins 91

Non–B Vitamins 209

1.2 The Nutrients 6

4.4 Protein and Health 94

Vitamin C 210

Six Classes of Nutrients 6

Protein Deficiency 94

Calcium 232

kCalories: A Measure of Energy 7

Malnutrition 94

Magnesium 236

Dietary Guidelines for Americans 13

6.3 Energy Imbalance 140

Iron 239

2 Carbohydrates 34

Energy In 144

Zinc 243

Monosaccharides 35

Energy Out 144

Selenium 245

Disaccharides 36

7 Weight Management 161

Iodine 245

Polysaccharides 36

Weight Loss 170

Copper 246

2.2 Regulation of Blood Glucose 39

Vitamin D 196

Manganese 247

3 Lipids 60

Vitamin E 199

Fluoride 247

3.1 Roles of Body Fat 61

Vitamin K 200

Nutrition Prior to Pregnancy 288

Triglycerides 62

8.3 The Water-Soluble Vitamins 202

Prepregnancy Weight 288

Fatty Acids 63

The B Vitamins 202

Nutrient Needs during Pregnancy 292

Phospholipids 65

Thiamin 204

Weight Gain 297

Sterols 66

Riboflavin 204

Practices to Avoid 303

3.3 Health Effects and Recommended Intakes of Fats 67

Niacin 205

11.2 Breastfeeding 307

Fats and Heart Health 67

Pantothenic Acid and Biotin 205

12.1 Nutrition of the Infant 319

Recommendations 70

Vitamin B6 206

Nutrient Needs during Infancy 319

4 Protein 87

Folate 206

16.2 Parenteral Nutrition 452

Nitrogen Balance 90

Vitamin B12 207

Candidates for Parenteral Nutrition 452

 

ژنتيك

اصول ژنتيك امري، ترجمه و تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی ، ويرايش چهاردهم، 2012 شامل:

فصل

عنوان مبحث

صفحه شروع بخش "ضروري"

1

تاريخچه ژنتيك و تاثير آن بر پزشكي

45- 35

2

اساس سلولي ملكولي وراثت

66-47

3

كروموزوم ها و تقسيم سلول

90-67

4

فن آوري DNA و كاربردهاي آن

111-91

5

تعيين نقشه و شناسايي ژن ها براي ناهنجاريهاي تك ژني

117-113  و  123-121

6

ژنتيك نموي و تكويني

153-145

7

الگوهاي وراثت

176- 155

8

ژنتيك جمعيت و رياضي

180-177  و  191-190

9

وراثت چند زني و چند عاملي

202- 193

10

هموگلوبين و بيماري هاي آن

217- 205

11

ژنتيك بيوشيميايي

226-219 و 231-229 و239-238

12

فارماكوژنتيك

242 و 248-245

13

ژنتيك ايمني

252-249 و266-264

14

ژنتيك سرطان

293-267

15

عامل هاي ژنتيكي در بيماري هاي رايج

311- 298

16

ناهنجاري هاي مادرزادي و نشانگان .........

321-315 و 331

17

مشاوره ژنتيك

340 - 333

18

ناهنجاري هاي كروموزوم

362 - 341

19

اختلالات تك ژني

385- 363

20

غربالگري براي بيماري ژنتيكي

399 - 387

21

آزمون پيش از تولد و ژنتيك توليدمثلي

416- 401

22

محاسبه احتمال خطر

420- 417

23

درمان بيماري ژنتيكي

440 - 427

24

مباحث و مسائل اخلاقي در ژنتيك پزشكي

444-441 و 453 - 449

25

پيوست: پرسش هاي چند گزينه اي و مبتني بر مورد

545-526

     

*ايمني شناسي

1- ايمنولوژي , تاليف دكتر محمد وجگاني آخرین چاپ  

2-       Basic Immunologyby : Abul K. Abbas and A. H.Lichman)Latest Edition)آخرین چاپ

فيزيك پزشكي

فيزيك پزشكي براي دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي- دكتر محمدعلي عقابيان و..، چاپ چهارم، 1392  شامل:

فصل

بخش

عنوان موضوع

صفحه شروع بخش "ضروري"

تعداد صفحات بخش "ضروري"

1

مباني فيزيك نور و ديدگاني و كاربردهاي آن در پزشكي

کاربردر پرتو نوری در پزشکی ص 22

40 صفحه

2

مباني فيزيك صوت و كاربردهاي آن در پزشكي

ص 71

30 صفحه

2

6

روش داپلر و دستگاه ها

114

6 صفحه

2

7

اثرات بيولوژيكي امواج فراصوت

120

4 صفحه

4

اشعه ايكس و كاربردهاي آن در پزشكي

اجزاء دستگاه رادیولوی

جذب و پراكندگي اشعه ايكس در بافت

تشكيل تصوير در راديولوژي

كيفيت تصوير در راديولوژي

155

40 صفحه

5

پزشكي هسته اي

هسته ها و فرايندهاي پرتوزا

برهمكنش ذرات و پرتوهاي پرانرژي با ماده

راديواكتيويته

توليد راديونوكلئيدها

راديوداروها

كاربرد ملكول هاي نشاندار

197

40 صفحه

5

8

دستگاههاي نگاره برداري درپزشكي هسته اي

248

10 صفحه

6

زيست شناسي پرتو و حفاظت

259

15 صفحه

6

1

اثرات ژنتیک و سوماتیک

275

7 صفحه

6

2

پرتو گیری جنین

284

2 صفحه

6

3

پرتودرمانی

286

2 صفحه

6

4

حفاظت در برابر پرتوها و اصول دزیمتزی

298

20 صفحه

بهداشت

1- كتاب جامع بهداشت عمومي دكتر حسين حاتمي و همكاران  ، چاپ سوم (1392) شامل بخش هاي:

فصل

عنوان مبحث

1

كليات بهداشت عمومي

 

2

سلامت و بيماري

 

3

بهداشت براي همه  و مراقبتهاي بهداشتي اوليه

 

4

نقش سازمانهاي فراملي در توسعه بهداشت

 

5

آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت

 

6

كليات بهداشت محيط

 

9

مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي

 

10

مباني و اصول اپيدميولوژي

 

13

سطوح پيشگيري

 

14

بررسي و كنترل همه گيري ها

 

16

جمعيت شناسي پزشكي

 

17

روشهاي پيشگيري از بارداري

 

18

بهداشت باروري

 

19

تغذيه با شير مادر

 

20

رشد و نمو كودكان

 

21

بهداشت بلوغ و نوجواني

 

22

بهداشت روان (كليات)

 

 

آسيب شناسي

Robbins Basic Pathology    Kumar et al – Saunders (چاپ نهم سال2013)

شامل فصول 1 تا 9 به استثناي بخشهاي مندرج در جدول زيردر صفحات مورد اشاره :

عنوان بخش و  صفحهSection   Page

فصل Chapter

Depletion of ATP   12

1

Mitochondrial Damage and Dysfunction   13

1

Influx of Calcium   13

1

Accumulation of Oxygen-Derived Free Radicals (Oxidative Stress)   14

1

Defects in Membrane Permeability   16

1

Damage to DNA and Proteins   16

1

Growth Factors   61

2

Role of the Extracellular Matrix in Tissue Repair   63

2

Role of Regeneration in Tissue Repair   65

2

Inflammatory Myopathies   135

4

Mixed Connective Tissue Disease   135

4

Polyarteritis Nodosa and Other Vasculitides   135

4

IgG4-Related Disease   135

4

Rejection of Transplants   135

4

Immune Recognition of Allografts   135

4

Effector Mechanisms of Graft Rejection   137

4

Methods of Improving Graft Survival   138

4

Transplantation of Hematopoietic Stem Cells   139

4

Primary (Congenital) Immune Deficiencies   139

4

Genetic Lesions in Cancer 173

5

Karyotypic Changes in Tumors   173

5

MicroRNAs and Cancer   175

5

Epigenetic Modifications and Cancer   175

5

Hallmarks of Cancer 178

5

Self-Sufficiency in Growth Signals   178

5

Insensitivity to Growth Inhibitory Signals   182

5

Evasion of Cell Death   189

5

Limitless Replicative Potential   190

5

Development of Sustained Angiogenesis   191

5

Reprogramming Energy Metabolism   195

5

Evasion of the Immune System   196

5

Tumor Antigens   204

5

Immune Surveillance and Immune Evasion by Tumors   207

5

Cytogenetic Disorders Involving Autosomes   237

6

Cytogenetic Disorders Involving Sex Chromosomes   239

6

Single-Gene Disorders with Atypical Patterns of Inheritance   241

6

Triplet Repeat Mutations: Fragile X Syndrome   241

6

Diseases Caused by Mutations in Mitochondrial Genes   243

6

Diseases Caused by Alterations of Imprinted Regions: Prader-Willi and Angelman Syndromes   243

6

Tumors and Tumor-Like Lesions of Infancy and Childhood   257

6

Benign Tumors   257

6

Malignant Tumors   258

6

Molecular Diagnosis of Mendelian and Complex Disorders   263

6

Molecular Diagnosis of Copy Number Abnormalities   263

6

Direct Detection of DNA Mutations by Polymerase Chain Reaction (PCR) Analysis   264

6

Linkage Analysis and Genome-Wide Association Studies   266

6

Injury Produced by Ionizing Radiation 289

7

Anorexia Nervosa and Bulimia 295

7

Agents of Bioterrorism   315

8

Injurious Effects of Host Immune Responses   321

8

Immune Evasion by Microbes   322

8

Spectrum of Inflammatory Responses to Infection   323

8

روانشناسي

زمينه روانشناسي هيلگارد، ترجمه دكتر محمد تقي براهني و همكاران (ويراست 1390)

فصل

عنوان مبحث

بخش "ضروري"

1

ماهيت روانشناسي

از ابتدای صفحه 41 تا صفحه 58  قسمت مرزهای پژوهش

2

مباني زيست شناختي روانشناسي

 از ابتدای صفحه 71 تا صفحه 84 قسمت تصویرهای مغز زنده

3

رشد رواني

(ازابتدای صفحه 103تا صفحه 112قسمت نقد نظریه پژوهش) و (ازصفحه116قسمت رشد قضاوت اخلاقی تا صفحه 124 قسمت دلبستگی و رشد بعدی)

4

فرآيندهاي حسي

(ازابتدای صفحه 141 تا صفحه147 قسمت حس بینایی) و (ازصفحه 169قسمت درد تا صفحه 172قسمت بحث روز روانشناسی)      

5

ادراك

(ازابتدای صفحه 179 تا صفحه 189قسمت بازشناسی)

6

هشياري

( ازابتدای صفحه 215 تا صفحه 222 قسمت اختلالهای خواب) و ( ازصفحه  232 تا صفحه 242قسمت پدیده های فراروانی)

7

يادگيري و شرطي سازي

(ازابتدای صفحه 255 تاصفحه 270 قسمت کنترل وعوامل شناختی)

8

حافظه

(از ابتدای صفحه 285 تا صفحه 307 قسمت مرزهای پژوهش روانشناختی)

9

زبان و انديشه

(از ابتدای صفحه 321 تا صفحه 324 قسمت مرزهای روانشناختی)

10

انگيزه هاي بنيادي

(از ابتدای صفحه 361 تا صفحه 377 قسمت جنسیت ومیل جنسی)

11

هيجان

(ازابتدای صفحه 397 تا صفحه 407 قسمت جلوه های چهره در هیجان) و ( از صفحه 414 قسمت پرخاشگری به مثابه پاسخ آموخته شده تا صفحه 419 قسمت مرز های پژوهش)

12

تفاوت هاي فردي

( از صفحه 445 قسمت نظریه های تازه در باب هوش تاآخر صفحه 449)

13

شخصيت

( از ابتدای صفحه 457 تا صفحه 477 قسمت ارزیابی رویکرد شناختی)

14

فشار رواني، سلامت و مقابله با فشار

(ازابتدای صفحه 487 تا صفحه 503 قسمت میانجی های پاسخ به تنش) و (از ابتدای صفحه 507 قسمت مهارتهای مقابله تاصفحه 513 قسمت حل و فصل فشار روانی)

15

روانشناسي نابهنجاري

(از ابتدای صفحه 524 تا صفحه 530 فسمت شناخت وحشتزدگی و ازدحام هراس) و (ازصفحه 532 قسمت هراس تا صفحه 533 قسمت شنا خت هراس) و (از صفحه 533 قسمت اختلال وسواس فکری/ عملی تا صفحه 535 قسمت شناخت اختلال وسواس) و (از صفحه 536 قسمت اختلال هیجان یا خلق تا صفحه 539 قسمت شناخت اختلالهای هیجان یا خلق) و (از صفحه 541 قسمت اختلال گسستگی هویت تا صفحه 546 شناخت اسکیزوفرنی) و (از صفحه 548 قسمت اختلال شخصیت تا صفحه 549 قسمت شناخت شخصیت جامعه ستیز) و (از صفحه 550 قسمت اختلال شخصیت مرزی تا صفحه  551 قسمت شناخت شخصیت مرزی)

16

روش هاي درمان (نيسان گاهان)

(ازابتدای صفحه561 تا صفحه 578 قسمت اثر بخشی رواندرمانی)

17

شناخت اجتماعي و احساسات اجتماعي

(از صفحه 611 قسمت نگرش تا صفحه 618 قسمت جاذبه های میان فردی)

18

تعامل اجتماعي و نفوذ اجتماعي

(از صفحه 641 قسمت متابعت و مقاومت تا صفحه 650 تمرد و طغیان)

پيوست: روشهاي آماري و اندازه گيري

(از ابتدای صفحه 667 تا آخر صفحه 677)

ميكروب شناسي

 

Medical microbiology , Murray et al The latest edition 8th Edition, 2016

عنوان موضوع

Introduction to Medical Microbiology

Commensal and Pathogenic Microbial Flora in human

Sterilization, Disinfection, and Antisepsis

Microscopy and in Vitro Culture

Bacterial Classification, Structure, and Replication

Bacterial Metabolism and Genetics

Mechanisms of Bacterial Pathogenesis

Role of Bacteria in Disease

Laboratory Diagnosis ofBacterial Dis

Antibacterial Agents

Staphylococcus Gram-Positive Cocci and Related

Streptococcus

Enterococcus Gram-Positive Cocci and Other

Bacillus

Listeria and Erysipelothrix

Corynebacterium Gram-Positive Rods and Other

Nocardia and Related Bacteria

Mycobacterium

Neisseria and Related Genera

Enterobacteriaceae

Vibrio and Aeromonas

Campylobacter and Helicobacter

Pseudomonas and Related Bacteria

Haemophilus and Related Bacteria

Bordetella

Francisella and Brucella

Legionella

Miscellaneous Gram-Negative Rods

Clostridium

Anaerobic, Non–Spore-Forming, Gram-Positive Bacteria

Anaerobic Gram-Negative Bacteria

Treponema, Borrelia,and Leptospira

Mycoplasma and Ureaplasma

Rickettsia and Orientia

Ehrlichia, Anaplasma, and Coxiella

Chlamydia and Chlamydophila

 

انگل شناسي (قارچ شناسی، حشره شناسی،  کرم‌شناسي  تك ياخته شناسي) پزشكي‌

مرجع سوالات آزمون:

1-       "" بیماری های انگلی در ایران - دکتر اسماعیل صائبی جلد دوم  ویرایش سوم سال انتشار1393  ""

2-      "" تک یاخته شناسی پزشکی "" مولفین: دکتر غلامحسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضاییان،دکتر مهدی قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدی محبعلی- چاپ دوم انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1394

3-      کرم‌شناسي‌پزشكي‌دكتر‌فريدون‌ارفع‌–‌آخرين‌چاپ

4-      کلیات حشره شناسی پزشکی. تالیف: مایکل ویلیام سرویس. چاپ .....، سال 1394. انتشارات دانشگاه تهران.شامل مباحث:

فصل 1- کلیات بندپا شناسی میازها

فصل 2- (دوبالان): 1- کولیسیده و 2- پسیکودیده و سیمولیده

فصل 3- عقرب کنه ها مایت ها ( اسکابیس دمودکس )

فصل 4- شپش ساس - کک

5-      قارچ شناسی پزشکی جامع تألیف: دکتر فریده زینی،دکتر امیر سید علی مهبد،دکتر مسعود امامی، آخرین چاپ، شامل مباحث:

فصل 1- کلیات قارچ شناسی پزشکی،بیماری های قارچی

فصل 2-کلیات درماتوفیتوزیس بیماری های قارچی سطحی 1

فصل 3- بیماریهای قارچی جلدی 2

فصل 4- کلیات بیماری های قارچی زیر جلدی

فصل 5- کلیات بیماری های قارچی احشایی(فرصت طلب،حقیقی)

6-      2006 وMarkell and Voge's Medical Parasitology 9th edition(براي مطالعه بيشتر)

7-      انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها، تألیف: دکتر ابوالحسن ندیم و همکاران. نشر دانشگاهی، چاپ سوم، سال 1387. (براي مطالعه بيشتر)

8-       Medical Mycology , E.G.V. Evans and M.D. Richardson(براي مطالعه بيشتر)

9-       راهنمای پزشکان در مورد بندپایان مهم پزشکی. تالیف: جروم گودارد. چاپ اول، سال 1380. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران. (براي مطالعه بيشتر)

 

 

ويروس شناسي

 

 

Medical Microbiology , Jawetz et al. The latest edition, 27th 2016

شامل بخش هاي زير:

عنوان موضوع

كليات ويروس شناسي پزشكي شامل: دسته بندي ويروس ها، ساختار ويروس ها، روش آزمايشگاهي، چرخه تكثير مرور، راههاي انتقال، بيماري رائي، كنترل بيماري ويروسي

سيستماتيك

خانواده هاي ويروسي شامل: پاروو ويروس ها، آدنو ويروس ها، هرپس ويروس ها، پاكس ويروس ها

ويروس هاي هپاتيت :

A ويروس هپاتيت

B   ويروس هاي هپاتيت

C  ويروس هاي هپاتيت

D   ويروس هاي هپاتيت

E   ويروس هاي هپاتيت

پيكورنا ويروس ها

انترو ويروس ها و رينو ويروس ها شامل:، پوليو ويروس ها، كوكساكي ويروس ها، رينو ويروس ها

FMDV

ريو روتا و كاليسمي ويروس ها

آربو ويروس ها

ارتوميكسو ويروس ها

پاراميكسو ويروس ها  شامل:

ويروس سنسيشيال تنفسي

Metapneumovirus

اوريون

سرخك

كرونا ويروس ها

ويروس ها و سرطان: ويروس هپاتيت B، رترو ويروس، پايپلوماويروس ها، هرپس ويروس ها

لنتي ويروس ها و ايدز

 

معارف اسلامي

1-      کتاب اندیشه اسلامی یک نوشته آیه الله سبحانی و آقای دکتر محمد رضایی چاپ معاونت امور اساتید*

2-     کتاب معارف اسلامی نوشته محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی (برای مطالعه بیشتر)

* با عنایت به اکثریت نظر گروه های معارف دانشگاه ها و رای کمیته مشترک تعیین منابع آزمون های جامع دوره پزشکی عمومی

 

انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي ايران ويراست چهارم چاپ معاونت امور اساتيد

زبان انگليسي

     تاليف دكتر تحريريان -                       students of medicine (ESM 2 )  1) English for the

      تاليف دكتر تحريريان -                         2) English for the students of medicine ( ESM 3)

  3) Medical English ( English in Medicine), Vaughan James                                                  

4) “ Mosby’s’ Medical , Nursing and Allied Health Dictionary                                                         

از كتاب رديف 4 ،  بخش’’  ’’ Medical   Terminologyصفحه 1733 الي 1749

5- هرمتن ،مقاله وياكتاب انگليسي پزشكي ديگري كه درسطح منابع فوق باشد

درسنامه های رفرم   بازنگری سال های 94 و 95 (برای دانشجویانی که در آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی شرکت می کنند.)*

*با توجه به بازنگری برنامه آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی و یکسان سازی محتوای اصلی ضروری برنامه درسی ملی پزشکی عمومی برای همه دانشگاه ها، منابع مرجع آزمون های جامع دوره برای همه ورودی های مهر 96 و ببعد یکسان خواهد بود .

** پیشنهاد تغییر پیکربندی (Blueprint)  و تعداد سوالات درس های مرحله علوم پایه پزشکی در  آزمون جامع علوم پایه پزشکی در انطباق با برنامه درسی ملی در حال بررسی است   و نتایج پس از تایید " کمیته تعیین منابع آزمون های جامع دوره پزشکی " به آگاهی داوطلبان گرامی خواهد رسید.

 


١٠:٠٨ - شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧    /    عدد : ٢٢٦٥    /    تعداد نمایش : ٥٦١© 2014 All Rights Reserved | WWW.jmu.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.