۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد
جلسه کارگروه اخلاق ء سلامت معنوی و تعهد حرفه ای برگزار شد
جلسه کارگروه اخلاق ء سلامت معنوی و تعهد حرفه ای برگزار شد
۱۴۰۳ سه شنبه ۲۲ خرداد
جلسه کارگروه اخلاق ء سلامت معنوی و تعهد حرفه ای برگزار شد
جلسه کارگروه اخلاق ء سلامت معنوی و تعهد حرفه ای برگزار شد
کارگاه پاسخگویی اجتماعی
کارگاه پاسخگویی اجتماعی
۱۴۰۳ شنبه ۲۹ ارديبهشت
کارگاه پاسخگویی اجتماعی
کارگاه پاسخگویی اجتماعی
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی برگزار شد
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی برگزار شد
۱۴۰۳ يکشنبه ۲۳ ارديبهشت
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی برگزار شد
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی برگزار شد
جلسه جوانی جمعیت برگزار شد
جلسه جوانی جمعیت برگزار شد
۱۴۰۳ شنبه ۲۲ ارديبهشت
جلسه جوانی جمعیت برگزار شد
جلسه جوانی جمعیت برگزار شد
آیین نکوداشت روز استاد برگزار شد
آیین نکوداشت روز استاد برگزار شد
۱۴۰۳ دوشنبه ۱۷ ارديبهشت
آیین نکوداشت روز استاد برگزار شد
آیین نکوداشت روز استاد برگزار شد
جشن روز علوم آزمایشگاهی و روز ماما برگزار شد
جشن روز علوم آزمایشگاهی و روز ماما برگزار شد
۱۴۰۳ دوشنبه ۱۰ ارديبهشت
جشن روز علوم آزمایشگاهی و روز ماما برگزار شد
جشن روز علوم آزمایشگاهی و روز ماما برگزار شد
جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان در نیمسال اول 1404-1403
جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان در نیمسال اول 1404-1403
۱۴۰۳ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان در نیمسال اول 1404-1403
جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان در نیمسال اول 1404-1403
قانون یک بار انصراف دانشجویان مشمول
قانون یک بار انصراف دانشجویان مشمول
۱۴۰۳ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
قانون یک بار انصراف دانشجویان مشمول
قانون یک بار انصراف دانشجویان مشمول
نشست صمیمی معاون آموزشی دانشگاه با اساتید و کارشناسان علوم آزمایشگاهی
نشست صمیمی معاون آموزشی دانشگاه با اساتید و کارشناسان علوم آزمایشگاهی
۱۴۰۳ يکشنبه ۲ ارديبهشت
نشست صمیمی معاون آموزشی دانشگاه با اساتید و کارشناسان علوم آزمایشگاهی
نشست صمیمی معاون آموزشی دانشگاه با اساتید و کارشناسان علوم آزمایشگاهی
جلسه ستاد بحران معاونت آموزشی برگزار شد
جلسه ستاد بحران معاونت آموزشی برگزار شد
۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين
جلسه ستاد بحران معاونت آموزشی برگزار شد
جلسه ستاد بحران معاونت آموزشی برگزار شد